1 procent podatku

1 procent podatku Jeden procent podatku mogą przekazać wszyscy podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy objęci 19-procentową liniową stawką podatku a także podatnicy rozliczający się na zasadach ryczatłu ewidencjonowanego a także podatnicy uzyskujący dochód ze zbycia papierów wartościowych. Jednego procenta nie mogą jedynie przekazać podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej.

Przekazanie 1 procenta podatku w żaden sposób nie wpływa na kwotę podatku ani na wysokość zwrotu podatku. Przekazanie jednego procenta jest wskazaniem, komu przekazać 1% zapłaconego już podatku (99% idzie do budżetu, 1% do wybranej organizacji pożytku publicznego)Jak przekazać 1 procent?

To bardzo proste, wypełniając PIT musmy znać jedynie numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego i z kwoty należnego podatku wyliczyć 1%.

Każdy formularz PIT pole do wpisania jednego procenta ma w innym miejscu, jednak we wszystkich pola 1 procenta znajdują się na końcu i wymagą wpisania takich samych danych. W pole "Numer KRS" wpisujemy KRS wybranej organizacji pozytku publicznego a w pole "Wnioskowana kwota" należy wpisać kwotę jednego procenta należnego podatku

[należny podatek] x 0,01 = [wnioskowana kwota 1 procenta]


1 procent podatku

To wystarczy by przekazać 1 procent, pola dotyczące celu szczegółowego są opcjonalne i nie jest wymagane ich wypełnianie.

Pamiętaj przekaż 1 procent, jeśli nie chcesz męczyć się z formularzami, pobierz program do pitów:

» Pobierz PITY 2013 «

Napisane przez Pity format 2013  •  11 stycznia 2012  •  pobierz program